Godkjenninger og sertifikater

Fagkunnskap gir trygghet er ikke bare et slagord, det er selve målet med mesterbrevordningen. Mester er en lovbeskyttet tittel som kun innehavere av godkjente mesterbrev kan benytte seg av. I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat.

Godkjenning som tildeles av Direktoratet for byggkvalitet til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. For å gi lærebedriftene en mulighet til å synliggjøre at de tar samfunnsansvar, har vi etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter som har minst en lærling.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 10 000 virksomheter er sertifiserte som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner (per 2023). Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig  med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Vi er spesielt opptatt av å øke gjenbruksgraden i prosjekter, samt redusere avfall og utslipp fra transport. Hvert år rapporterer vi på vårt klimafotavtrykk. Siste rapport kan du lese her >>

 

Laugskontoret har som formål å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesser innen byggenæringen, samt verne om tømrerfagets tradisjonelle betydning og samtidig tilpasse faget til tidens skiftende krav. Opplæringskontorets overordnede mål er å drive og ivareta rekrutteringen til tømrerfaget samt oppfølging av lærlinger i våre medlemsbedrifter

Byggmesterforbundet er en landsdekkende bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma. For å bli medlem av NBF må en ha mesterbrev i tømrerfaget og gyldig ansvarsforsikring. Skal du ha utført tømrerarbeider er det flere gode grunner til å velge Byggmesterforbundets medlemmer. Det kan for eksempel være en ekstra trygghet å velge en lokal bedrift som ikke forsvinner neste dag.

Skal du ha utført en småjobb? Ønsker du å bruke lokale, seriøse firma med egne ansatte og lærlinger?Alle håndverkerne du finner her garanterer at de tar på seg oppdrag inntil en dags varighet innen 5 virkedager – ingen jobb er for liten!

StartBANK har et samarbeid med Skatteetaten om tilgang på skatte- og avgiftsinformasjon som oppdateres i sanntid. StartBANK gir tilgang til kvalitetssikret informasjon om blant annet leverandørenes forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CSR), HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall.

Vi har avtale med Optimera på grønn transport og levering av byggevarer. MILØFYRTÅRN Dette innebærer kun Euro VI biler, Fylle fossilfritt drivstoff, HVO halvering av CO2-utslipp, halvering av NOx og partikkel-utslipp.

Vi bruker markedets kraftigste og mest brukervennlige digitale verktøy til prosjektstyring, HMS/KS, timeregistrering, skjemabygger og elektronisk mannskapsliste m.m.

AS Byggservice har avtale med Bedico HMS. Bedico HMS er en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av arbeidstilsynetBedico HMS bistår AS Byggservice med bedriftshelse hvor målet er å holde sikre vaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, sikre produkter og tjenester.

Grunnet at usikkerheten i markedet stadig er økende, vil både kommune, offentlige instanser og private etterspørre kredit-rating i anbudsrunder. Kredittfakta sin rating modell er den strengeste på det Norske markedet.

Se vår rating her: