Næringsbygg til Kollbjørn eiendom i Fossegrenda.

j

Næringsbygg til Kollbjørn eiendom i Fossegrenda.
Total utvendig rehabilitert 2011/2012.

Ranheim
Leira kapel