Rehabilitering av borettslag

SG1L2834

Rehabilitering av borettslag inkl. krevende vindus skifting.

Utbygging av leilighet i sokkel